Vadības informācijas katedra

Modelēšanas un imitācijas katedra

Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas katedra pasniedz studiju priekšmetus un veic pētījumu par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumam un dažādu organizāciju darbības nodrošināšanā un optimizācijā. Galvenās darbības jomas ir informācijas tehnoloģijas projektu vadība, informācijas tehnoloģijas pārvaldība, uzņēmumu resursu pārvaldības (ERP) sistēmas, sistēmu integrācija un matemātisko metožu izmantošana informācijas tehnoloģijas risinājumu analīzē un optimizācijā. Katedrā strādā divi profesori, viens asociētais profesors, divi docenti un trīs lektori. Studiju procesu īstenošanā plaši piedalās arī vieslektori no informācijas tehnoloģijas uzņēmumiem. Katedrā ir četri doktorandi. Vadības informācijas tehnoloģijas katedra Informācijas tehnoloģijas institūta sastāvā īsteno studiju programmas: bakalaura akadēmisko studiju programma „Informācijas tehnoloģija”; maģistra profesionālo studiju programma „Informācijas tehnoloģija” ar profesionālo kvalifikāciju informācijas tehnoloģijas projektu vadībā; maģistra akadēmisko studiju programma „Informācijas tehnoloģija”; doktora studiju programma „Informācijas tehnoloģija”. Modelēšanas un imitācijas katedra dibināta 1993. gada oktobrī, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (toreiz - Automātikas un skaitļošanas tehnikas) fakultātē, pamatojoties uz uzkrāto pieredzi gan izglītībā, gan pētnieciskajā darbībā sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanā. 1998.gadā mainoties RTU apakšvienību struktūrai tā tika pārdēvēta par Modelēšanas un imitācijas profesora grupu, 2002.gadā par katedru. 2003.gadā katedrai tika pievienota Lēmumu atbalsta sistēmu profesora grupa. Mūsu aktivitātes modelēšanas jomā pārsvarā ir diskrētu notikumu imitācijas modelēšana, tajā pašā laikā ir arī interese un pieredze nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanā. Galvenokārt imitācijas modelēšanas projektus izstrādā uz IBM savietojamu personālo datoru bāzes. Izmanto gan universālās programmēšanas (piemēram, C++, Pascal, Visual Basic), gan imitācijas modelēšanas (piemēram, SIMAN/ARENA, Witness, Promodel, MATLAB, STELLA) valodas un sistēmas.
iti.rtu.lv/vitk iti.rtu.lv/mik