No 14. jūlija līdz 24. jūlijam notiek pieteikšanās Infromācijas tehnoloģijas maģistra studiju programmā: https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana/pieteiksanas-magistra-limena-studijam 

Studiju programma sagatavo uzņēmumu digitālās transformēšanas speciālistus, kuri spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu izstrādei, ieviešanai un uzturēšanai. Studiju programmas absolventi spēj modelēt un virtualizēt sarežģītas sistēmas, identificēt likumsakarības liela apjoma datos un izveidot un pārvaldīt liela mēroga IT risinājumus. Svarīgākās studiju tēmas:

  • Uzņēmuma informācijas tehnoloģija
  • Digitālā transformācija
  • Lielo datu tehnoloģijas
  • Sarežģītu sistēmu projektēšana
  • Informācijas tehnoloģijas pārvaldība un drošība

Studiju programmas informācija: https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DMI?department=12000&type=A