Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta darbības mērķis ir sagatavot speciālistus ar augstāko izglītību informācijas tehnoloģijas jomā, kas uzņēmumos un dažāda veida organizācijās spēj nodrošināt efektīvu informācijas tehnoloģiju ieviešanu un praktisku izmantošanu.

Informācijas tehnoloģijas institūts īsteno visu līmeņu studiju programmas informācijas tehnoloģijā:

Informācijas tehnoloģijas institūta studiju programmas ir lielākās šāda veida studiju programmas Latvijā. Visas studiju programmas ir akreditētas. Pamatstudijās studējošo skaits ir aptuveni 300 studenti, un maģistrantūrā studējošo skaits ir aptuveni 140 studenti. Pēdējo piecu gadu laikā ir  sagatavoti aptuveni 400 bakalauru, 250 maģistru un ir aizstāvētas 6 doktora disertācijas. Visu līmeņu studijās tiek piedāvāts liels skaits budžeta vietu.