Vieslektori

Pasniedzēji

Asociētais profesors
Asociētais profesors
Katedras vadītājs, Profesors
Asociētais profesors
Asociētais profesors
Asociētais profesors

Doktoranti

Zinātniskais asistents
Zinātniskais asistents
Informācijas sistēmu administrators, Zinātniskais asistents

Administratīvais un tehniskais personāls

Informācijas sistēmu administrators
Biroja administrators
Biroja vadītājs