Informācijas tehnloģijas institūta prof. Egils Ginters ir publicējis analītisku pārskatu par Likerta skalas izmantošanu:

Ginters, E. (2024). Pragmatic Statistics: Likert-Type Questionnaires Processing. In: Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Colla, V. (eds) Information Systems and Technologies. WorldCIST 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 800. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45645-9_3

Tas ir iekļauts krājumā "Lecture Notes in Networks and Systems".