Bakalaura darba aizstāvēšana Informācijas tehnoloģijas bakalaura studiju programmā notiks no 14. līdz 18. jūnijam. Informācija par darba nodošanu un aizstāvēšanu ir Ortusā.

Darbu nodošanas termiņš ir 2021. gada 31. maijs.