Sveicam 2021./2022. studiju gada absolventus informācijas tehnoloģijas studiju programmās!

Diplomus saņēma:

  1. 72 pamatsudiju absolventi saņēma inženierzinātņu bakalaura grādu datorsistēmās un datorvadībā;
  2. 8 maģistra līmeņa sudiju absolventi  saņēma inženierzinātņu maģistra grādu informācijas tehnoloģijā;
  3. 9 maģistra līmeņa studiju aboslventi saņēma maģistra profesionālo grādu informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projekta vadītāja profesionālo kvalifikāciju.

 

Photo by Caleb Holden on Unsplash