2024. gada 18. aprīlī RTU notika Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas gadskārtējā konference.

Konferencē uzstājās arī ITI asoc. prof. Inese Poļaka.