Šī gada 9. aprīlī Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūtā (ITI) viesojās skolēni no Mārupes ģimnāzijas un Erasmus+ apmaiņas programmas dalībnieki no Barselonas, lai piedalītos RTU vadošās pētnieces Rūtas Pirtas-Dreimanes un lektores Evitas Roponenas izstrādātajā kiberdrošības izlaušanās spēlē “CyberEscape”, kas tika pielāgota skolēnu profilam.

Skolēniem bija iespēja iejusties kiberdrošības incidentu vadības komandas lomā un pielietot savas zināšanas un prasmes dažādo apslēpto kiberdrošības incidentu atklāšanai telpā, kā arī demonstrēt komandas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Pirms spēles RTU ITI mācībspēki Andrejs Romānovs, Rūta Pirta-Dreimane, Evita Roponena, Krišjānis Pinka un Jana Bikovska skolēnus iepazīstināja ar kiberdrošības pamatiem, incidentu pārvaldības procesu un lomām, tipiskajiem incidentiem un drošības kontrolēm, kā arī komandu sadarbības un komunikācijas nozīmību efektīvā krīzes situācijas vadībā.

Galerija

  • Mārupes ģimnāzijas skolēni