Jebkurš, kuram ir kaut neliela interese par informācijas tehnoloģijām, visticamāk, ir dzirdējis par vismaz vienu kiberdrošības incidentu. Piemēram, par sensitīvu datu noplūdi, Trojas vīrusu vai citu kibernoziegumu. Tomēr ne visi zina, ka 93 % no kiberdrošības incidentiem iemesls ir cilvēka kļūda. Gan lietotājam uzspiežot uz aizdomīgas saites, gan lejupielādējot lietotni no nezināma avota var rasties uzbrukums, bet galvenais iemesls ir upura neizglītotība kiberdrošības pamatzināšanās.

 

Kad mums vajadzētu sākt mācīt kiberdrošību? Biežākā prakse Latvijā un daudzās citās valstīs ir universitāte, kas, balstoties uz daudziem speciālistiem kiberdrošības jomā, nav pietiekami agri. Tomēr ir grūti pielāgot kiberdrošības mācību materiālu dažādām vecuma grupām un vajadzībām. Veids, kā paaugstināt sabiedrības kiberdrošības zināšanas un sniegumu, tika apspriests projekta “ADVANCES: Sabiedrības kiberdrošības spēju paaugstināšana” konferencē “Stronger Together Collaboration in Building Cyber Resilience", kas notika Viļņas Universitātē pagājušā gada 7. decembrī. Šajā projektā pētnieki no dažādām universitātēm, ieskaitot Rīgas Tehnisko universitāti, un no dažādiem skatu punktiem - IT, izglītības un psiholoģijas - izstrādāja kiberdrošības kompetenču modeli, lai palīdzētu pedagogiem veidot savu kiberdrošības izglītības plānu.

 

“Nord Security” uzņēmējdarbības nodrošināšanas vadītājs Ramūnas Markauskas teica, ka, jo jaunāka persona, jo vieglāk iemācīties, un, mācoties kiberdrošību pirmsskolas vecumā, mēs varam izveidot gudrāku sabiedrību nākotnē. Tallinas Universitātes pētniece un datu aizsardzības speciāliste Anu Baum prezentēja igauņu kiberdrošības izglītības mācību programmu, uzsverot nepieciešamību mācīt kiberdrošību agrīnā vecumā un pielāgot mācību materiālu skolēna vecumam. Bet Lietuvā kiberdrošības apmācības cenšas iekļaut bērnudārza izglītības programmā, ko praktizē informācijas drošības vadītāja Aušra Dilijonaitė, iesaistot bērnus aizraujošās izglītojošajās spēlēs. 

 

Tagad mēs zinām, ka kiberdrošība ir jāmāca laikus, bet kā mums izveidot to interesantu? Igaunijā tiek organizētas kiberdrošības sacensības skolēniem dažādās vecuma grupās. Līdzīgi Rīgas Tehniskās universitātes pētnieces Dr.sc.ing. Rūta Pirta-Dreimane un Mg.sc.ing. Evita Roponena ieviesa kiberdrošības sacensības bakalaura studiju līmeņa studentiem ar nosaukumu “Cyber Escape” pagājušā gada pavasarī kā daļu no projekta ADVANCES. Studenti, strādājot grupās, iejutās datoru drošības incidentu reaģēšanas komandas lomās un centās tikt galā ar pirmajiem incidentu pārvaldības soļiem: incidentu identificēšanu un ziņošanu, papildus uzlabojot savas komandas komunikācijas prasmes. Spēle tika veidota izlaušanās istabas formātā, lai palielinātu interesi par kiberdrošību, kas, balstoties uz dalībnieku atsauksmēm, arī izdevās.

 

Katrs no mums ir atbildīgs par savu izglītību. Tomēr mēs esam atbildīgi arī par mūsu bērnu un vecāku izglītošanu, lai aizsargātu sevi kibertelpā. Tas ne tikai mazinātu bailes par kiberdrošību, bet arī samazinātu kopējo kiberuzbrukumu skaitu.

 

Galerija

  •  Konferences “Stronger Together Collaboration in Building Cyber Resilience" dalībnieki