RTU 65. Studentu zinātniski tehniskās konferences programma / RTU 65th Student Scientific and Technical Conference Programme
Sekcija “Datorzinātne un informācijas tehnoloģija” / Section "Computer Science and Information Technology"
2024. gada 19.aprīlis, Zunda krastmala 10, Rīga, 104. auditorija / 19 April 2024, Zunda krastmala 10, Riga, Room 104

Laiks/Time

Students/ Student

Tēma/Topic

10:00 – 10:05Konferences atklāšana / Opening
Datu analītika, mašīnmācīšanās un simulācija / Data analytics, machine learning and simulation
10:05 – 10:20Oļegs Fjodorovs

Akciju kursu prognozēšana ar neironu tīkliem

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Henrihs Gorskis

10:20 – 10:35Artūrs Romaška

Sastrēgumu datu korelācija ar saistītajām datu kopām

Zinātniskais vadītājs: Dr.math. Vineta Minkēviča

10:35 – 10:50Raivis Amoliņš

Datizraces metožu pielietošana kuņģa atviļņa slimību ietekmējošu faktoru noteikšanai

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Inese Poļaka

10:50 – 11:05Kate Anete Jansone

Datu veseluma ierobežojumu salīdzinājums grafu un relāciju datu bāzēs

Zinātniskais vadītājs: Ph.D. Māra Romanovska

11:05 – 11:20Markuss Siksna

Bezpilota lidaparāta datos balstīta mizgraužu invāzijas noteikšana kokos, izmantojot dziļās apmācības metodes

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Sergejs Paršutins

11:20 – 11:35Oskars Grauzis

Uz datorredzi balstīti ceļu infrastruktūras kvalitātes pārraudzības risinājumi

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Jānis Kampars

11:35 – 11:50Aija Monika Vainiņa

Mākslīga trokšņa pievienošana LiDAR datiem sarežģītu apstākļu (putekļu klātbūtnes) imitēšanai

Zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing. Artūrs Ivanovs

11:50 – 12:05Ričards Zviedris

Virtuālajā realitātē balstīta apmācības risinājuma izstrāde un ieviešana ūdens nozarē

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Arnis Lektauers​

12.05 – 12:30Pārtraukums / Break
Informācijas aizsardzība un kiberdrošība / Information protection and cybersecurity
12:30 - 12:45Ngoc Bao Tram Tran 

IoT security challenges and solutions

Zinātniskais vadītājs: N/A

12:45 - 13:00Edgars Izvestnijs

Perspectives of Automation of Penetration Testing for Security Assessment of Web Applications

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Ērika Nazaruka

13:00 – 13:15Sava Mansurovs

Creating an Intrusion Detection Solution for Networks Under High CPU Load

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Antons Patļins​

13:15- 13:30Sanija Kristiāna Elksne

Finanšu datu krāpniecības un aizsardzības analīze

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs

13:30 – 13:45Marshall Calvin Joseph

Image encryption using Quantum Computing

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Ērika Nazaruka

13:45 - 14:00Yogesh Rajaram

Development of a Smart Vehicle Communication Approach Based on Cybersecurity and Blockchain 

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs

14:00 – 14:15 Pārtraukums / Break
Projektu, produktu un pārmaiņu vadība / Project, product and change management
14:15-14:30Mohammad Soltani

Application of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in Enhancement of Decision-making in Agile Project Management (online presentation) 

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing Peteris Rudzajs

14:30-14:45Umesh Sharma

Development of Ontology Driven Business Intelligence solution for enhancing IT project cost estimation in Accenture Baltics

Zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Jānis Caune

14:45-15:00Katrīna Zabarovska

PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDES PRASĪBU VADĪBA PĀRMAIŅU APSTĀKĻOS

Zinātniskais vadītājs: Dr. hist. Alda Bražūne

15:00-15:15Mihails Korčevskis

Spējo projektu vadības metodoloģiju principu izmantošanas analīze valsts iestādes projektos

Zinātniskais vadītājs: Jeļena Pečerska

Konferences sponsori:

image 2