Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Saīsinātie studiju kursu apraksti

Pilns studiju priekšmetu apraksts ir pieejams RTU Studiju kursu reģistrā

1. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris
Obligātie priekšmeti
 • DOP715 Informācijas sistēmu drošības pārvaldība 
 • DMI728 Datizrace un zināšanu atklāšana
 • DMI543 Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija 
 • DMI548 Vadības informācijas sistēmu projektēšana 
 • DPI551 Objektorientētā sistēmanalīze 
 • IDA117 Darba aizsardzības pamati 
Obligātie priekšmeti
 • DOP723 Digitālā transformācija 
 • DOP701 Portfeļvadības tehnoloģijas 
 • DMI470 Loģistikas informācijas sistēmas 
 • DMI472 Informācijas tehnoloģijas pārvaldība 
 • DID501 Lēmumu analīzes modernās tehnoloģijas
Ekonomikas un vadības priekšmeti (3KP)
 • IUV209 Grāmatvedība (3KP)
 • ITE534 Uzņēmējdarbības loģistika (3KP)
Ekonomikas un vadības priekšmeti (2KP)
 • HSP446 Pedagoģija (2KP)
 • HSP484 Psiholoģija (2KP)
 • HSP488 Biznesa socioloģija (2KP)
 • HFL433 Prezentācijas prasme (2KP)
 • IUE217 Uzņēmējdarbības ekonomika (2KP)
 • IRU116 Tirgus organizācija un vadīšana (2KP)
Brīvās izvēles priekšmeti (2KP)
 • DOP714 Sociālās tīklošanas tehnoloģiju lietojumi (2KP)
 • DMI703 Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas (2KP)
 • DOP515 Biznesa sistēmu programmēšana (2KP)
 • DMI700 Biznesa procesu imitācijas modelēšana (2KP)

2. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris

Obligātie studiju kursi

 • DSP424 Lielās datu bāzes 

Specializējošie studiju kursi (3KP)

 • DOP407 Restrukturizācija un izmaiņu vadība (3KP)
 • DMI458 Loģistikas ķēžu analīze un vadība (3KP)

Specializējošie studiju kursi (12KP)

 • DMI554 Pārvaldības elementu integrācija (5KP)
 • DMI500 Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi (3KP)
 • DMI727 Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA (4KP)
 • DOP705 Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu uzturēšana (2KP)
 • DOP551 Zinātniskais seminārs Vadības informācijas tehnoloģija (1KP)
Maģistra darbs

Brīvās izvēles studiju kursi (2KP)

 • No RTU brīvās izvēles studiju kursu kataloga
 • ITI nodrošina DMI703 Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas