Pasniedzēju pieņemšanas laiks 2020./2021. māc.g. pavasara semestrī

Konsultācijas attālināti. Par pieņemšanas laikiem interesēties individuāli.

Vadības informācijas tehnoloģijas katedra

 Pasniedzējs

Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 Prof. J. Grabis

400A

 

 

   

 

 Doc. V. Minkēviča

410

 

 

 

   

 Asoc. Prof. J. Stirna (ORTUSā)

 

         

 Lektore L. Jokste

410

         
 Doc. J. Šlihte (pēc   iepriekšējas vienošanās) 309 Kaļķu iela 1          
 Doc. V. Minkevičs (pēc   iepriekšējas vienošanās) 309 Kaļķu iela 1          

 Asoc. prof. J. Kampars   (pēc iepriekšējas   vienošanās, attālināti)

406

     

 

 

 Zin. asist. J. Pekša (pēc   iepriekšējas vienošanās) 417        

 Doc. S. Bērziša (pēc   iepriekšējas vienošanās)

410

   

 

   

 Bir. adm. Z. Solovjakova

400B

         

Modelēšanas un imitācijas katedra

 Pasniedzējs

Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 Prof. J. Merkurjevs

426

         

 Prof. G. Merkurjeva

425

 

 

   
 Prof. E. Ginters (pēc   iepriekšēja pieraksta) 434          

 Asoc. Prof. A. Romānovs

429

       
 Asoc. prof.  A. Lektauers   (pēc iepriekšēja pieraksta) 422          
 Doc. Jūlija Petuhova            
 Asoc. prof.. J. Pečerska 431          
 Lekt. V. Boļšakovs 427          
 Lekt. D. Plinere (pēc   iepriekšēja pieraksta) 431          
 J. Bikovska            
 Prof. L. Aleksejeva (pēc   iepriekšēja pieraksta) 459          
 Doc. S. Paršutins 448          
 Lekt. A. Kiršners (pēc   iepriekšēja pieraksta) 448          
 Lekt. J. Čižovs 460          
 Lekt. I. Poļaka (pēc   iepriekšēja pieraksta) 460