2020./2021. akadēmiskā gada studiju darba grafiks

Rudens semestris 14.09.2020.–31.01.2021. t. sk.  eksāmenu sesija.

Pavasara semestris 01.02.2021.–20.06.2021. t. sk. eksāmenu sesija.