ITI studiju programmu akreditācijas termiņi

Studiju programmas ir akreditētas RTU "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" studiju virziena ietvaros līdz 2029. gada 30. novembrim