Informācijas tehnoloģijas institūts aicina bakalaura un maģistrantūras studiju studentus pieteikties 65. RTU Studentu zinātniski tehniskajai konferencei, kas notiks 2024. gada 18. un 19. aprīlī.

Konferencei ir jāpiesakās līdz 2024. gada 30. martam. Lai pieteiktos konferencei, jāaizpilda reģistrācijas forma, kas ietver arī darba sākotnējo versiju (var būt nepabeigts pētījums) un galvenās tēzes - https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RT1UKnKpdESdU9zxqX4WIyJYE1sQplBChNtknoRCakRURjBaMEtRMkpHRzlKUUNYUkU1NlJXWVNXUC4u

Konferencē uzstāšanās ilgums ir līdz 10 min.

ITI bakalaura un maģistra līmeņa studiju studentiem dalība konferencē aizstāj priekšaizstāvēšanos.