Jump to Navigation

Jaunumi

10/09/2019 - 14:18
2019. gada 11. oktobrī notiks ITMS 2019 konferences sesijas

2019. gada 11. oktobrī notiks informācijas tehnoloģijas un vadībzinātnes konferences "60TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF RIGA TECHNICAL UNIVERSITY: IEEE Section of Information Technology and Management Science (ITMS’2019)" sesijas RTU DITF Daugavgrīvas ielā 2. 

lasīt vairāk
09/12/2019 - 14:30
Konference par digitalizācijas un inovāciju ieviešanas veicināšanu mazos un vidējos uzņēmumos: tiešraide

Rīgas Tehniskajā universitātē 13. septembrī, plkst. 12.00 norisināsies ekspertu konference “Digitalizācija – kā paplašināt mazo un vidējo uzņēmumu iespējas Latvijas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai?”.

lasīt vairāk
09/02/2019 - 08:50
Aicinām piedalīties konferencē par digitalizāciju un inovāciju ieviešanu mazos un vidējos uzņēmumos

2019. gada 13. septembrī plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, notiks konference «Digitalizācija – kā paplašināt mazo un vidējo uzņēmumu iespējas Latvijas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai?».

lasīt vairāk
05/17/2019 - 12:23
IEEE Latvijas Blokķēdes grupas seminārs

2019. gada 16. maijā Informācijas tehnoloģijas institūtā notika IEEE Latvijas bloķēdes grupas seminārs. Grupas mērķis ir popularizēt pētījumus par bloķēdēm un to izmantošanu, kā arī sniegt ieguldījumu blokķēžu standartizācijā, kuru organizē IEEE.

lasīt vairāk
05/09/2019 - 09:45 lasīt vairāk
04/04/2019 - 12:52
RTU 60. Studentu zinātniski tehniskās konferences programma sekcijā "Informācijas tehnoloģija"

RTU 60. Studentu zinātniski tehniskās konferences programma
Sekcija “Informācijas tehnoloģija”

lasīt vairāk
03/20/2019 - 15:01
Izsludināta pieteikšanās RTU 60. studentu zinātniski tehniskajai konferencei

Informācijas tehnoloģijas institūts aicina bakalaura un maģistrantūras studiju studentus pieteikties 60. RTU Studentu zinātniskajai un tehniskajai konferencei, kas notiks 2019. gada 26. aprīlī.

lasīt vairāk
02/11/2019 - 12:52
ITI zinātniskais seminārs "Sistēmas izstrādāšana nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanai"

Sistēmas izstrādāšana nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanai (pabeigts promocijas darbs)
Doktorants Artūrs Stepčenko

lasīt vairāk
01/22/2019 - 16:59
ITI zinātniskais seminārs “Proaktīvu informācijas sistēmu drošības pārvaldības spēju projektēšana”

Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūta zinātniskais seminārs sadarbībā ar Banku augstskolu un Rīgas Stradiņa universitāti

lasīt vairāk
12/09/2018 - 14:06
"Accenture" vieslekcija par tīmekļa lietotņu testēšanu

2018. gada 3. decembrī Projektēšanas laboratorijas studiju kursā notika "Accenture" speciālistu vieslekcija par tīmekļa lietotņu testēšanu. Lekcijas laikā tika apskatīta testu automatizācija un regrestestēšanas optimizācija, kā arī aktuāli rīki, kas tiek izmantoti testēšanas procesā.

lasīt vairāk
12/06/2018 - 09:43
Proceedings of 59th International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS) are published by IEEE

59th International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS2018) was held in Riga October 12th, 2018. 

lasīt vairāk
11/09/2018 - 15:22
Vieslekcija Quantum Internet

IEEE Latvia sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti aicina ikvienu interesentu (studentus, augstskolu mācībspēkus, industrijas pārstāvjus, utt.) uz lekciju par vienu no informācijas tehnoloģijas jomas aktuālajām tēmām – kvantu skaitļošanu, kas nākotnē mainīs pasauli, piedāvājot inovatīvus tehnol

lasīt vairāk
10/10/2018 - 13:50
Bakalaura darbu tēmas 2018. / 2019. mācību gads

Informācijas tehnoloģijas institūts
Bakalaura darbu tēmas
2018. / 2019. mācību gads

Vadības informācijas tehnoloģijas katedra

lasīt vairāk
10/08/2018 - 09:37 lasīt vairāk
10/03/2018 - 08:39
Bakalaura darba tēmas 2018./2019. akadēmiskajā gadā

2018. gada 8. oktrobrī plkst. 8.15 D2-220 notiks lekcija par baklaura darba izstrādes procesu un bakalaura darba tēmām Informācijas tehnoloģijas studiju programmā

lasīt vairāk
06/28/2018 - 09:13
Pieteikšanās maģistrantūras studijām elektroniski

RTU bakalaura studiju programmu absolventi maģistrantūras studijām var pieteikties elektroniski

lasīt vairāk
06/13/2018 - 16:40
ITI zinātniskais seminārs "Kontekstu atpazīstošas uz likumiem balstītas programmatūras vienību adaptācijas sistēmas metodes".

Kontekstu atpazīstošas uz likumiem balstītas programmatūras vienību adaptācijas sistēmas metodes

(pabeigts promocijas darbs)

Doktorante Lauma Jokste, Rīgas Tehniskā universitāte

lasīt vairāk
06/06/2018 - 13:24
Uzņemšana Informācijas tehnoloģijas maģistra studiju programmā

Uzņemšana Informācijas tehnoloģijas maģistra studiju programmā notiek no 3. līdz 10. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām Ķīpsalas ielā 6–117, Rīgā:

lasīt vairāk
06/05/2018 - 12:37
Uzņemšana Informācijas tehnoloģijas bakalaura studiju programmā

Uzņemšana Informācijas tehnoloģijas bakalaura studiju programmā notiek elektroniskās pieteikšanās sistēmā no 25. jūnija plkst. 9. Dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana klātienē notiek no 3. līdz 10. jūlijam.

lasīt vairāk
05/29/2018 - 15:59
ITI zinātniskais seminārs par tēmām: Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā un Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS
Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana (pabeigts promocijas darbs)
Doktorants Artūrs Stepčenko, Rīgas Tehniskā universitāte
Anotācija:

lasīt vairāk
05/23/2018 - 16:54
Aicinām apmeklēt Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrības (IMB) semināru ” Cilvēku seju 3D modeļu izveide atpazīšanas uzdevumiem nepietiekamu ieejas datu gadījumā”.

Darba tēma latviešu valodā: Cilvēku seju 3D modeļu izveide atpazīšanas uzdevumiem nepietiekamu ieejas datu gadījumā
Darba tēma angļu valodā: Creation of 3D models of human faces for recognition tasks in cases of insufficient input data

lasīt vairāk
05/02/2018 - 12:11
Informatīvs seminārs par informācijas tehnoloģijas maģistra studijām

2018. gada 8. maijā plkst. 12.15 D2-149. telpā notiks 20 min informatīva lekcija par iespējām studēt Informācijas tehnoloģijas maģistra studiju programmās.

 

lasīt vairāk
04/20/2018 - 12:51
59. Studentu zinātniski tehniskā konference

59. Studentu zinātniski tehniskā konference

Sekcija: Vadības informācijas tehnoloģija

27. aprīlis plkst. 10:00, Sētas 1-407

 

lasīt vairāk
04/16/2018 - 15:04
Profesionālo maģistru darba aizstāvēšanas datumi 2018

Profesionālo maģistru darba aizstāvēšanas datumi Vadības informācijas tehnoloģijas katedrā

2018. gada 14. jūnijā

lasīt vairāk
04/16/2018 - 15:03
Bakalaura darba aizstāvēšanas datumi 2018

Bakalaura darba aizstāvēšanas datumi Vadības informācijas tehnoloģijas katedrā

2018. gada 7. jūnijs

lasīt vairāk

LapasMain menu 2

by Dr. Radut.