Jump to Navigation

Jaunumi

02/25/2015 - 09:09
Darba piedāvājums uzņēmumā "Mintos"

Uzņēmums "Minots" piedāvā darbu izstrādājiem. Darba piedāvājuma apraksts.

lasīt vairāk
02/23/2015 - 09:27
Pieteikšanās Accenture JAVA un SAP ABAP skolām

 

Nāc un piesakies uz Accenture Ziemas Programmēšanas skolām Java un SAP ABAP!

Mēs piedāvājam:

lasīt vairāk
01/12/2015 - 09:53
Maģistru izlaidums

Maģistru izlaidums Informācijas tehnoloģijas profesionālajā studiju programmā notiks 2015. gada 30. janvārī plkst. 15.00 RTU Lielajā aulā Kaļķu 1.

lasīt vairāk
01/12/2015 - 09:51
Maģistra darba aizstāvēšana

Maģistra darba aizstāvēšana profesionālo studiju programmā notiks 2015. gada 22. un 23. janvārī plkst. 10.00 Mežas 1/3-407.

lasīt vairāk
11/19/2014 - 08:49
Pasniedzēju prombūtne

Prof. Jānis Grabis būs komandējumā no 2014. gada 21. novembrim līdz 10. decembrim. Šajā laikā nenotiks klātienes konsultācijas. Izmaiņām lekciju un nodarbību norisē sekojiet Ortusā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet e-pastus.

Jānis Grabis

lasīt vairāk
11/12/2014 - 14:13
Izmaiņas nodarbību norisē un pieņemšanas laikos

14. novembrī tehnisku iemeslu dēļ nenotiek Meža 1/3 un Meža 1/4 paredzētās nodarbības un konsultācijas.

lasīt vairāk
10/27/2014 - 13:22
Pasniedzēju prombūtne

No 2014. gada 29. oktobrim līdz 6. novembrim prof. Jānis Grabis būs komandējumā.

lasīt vairāk
10/24/2014 - 13:55
Bakalaura darba tēmas izvēle

Bakalaura darba tēma ir jāizvēlas līdz 2014. gada 30. novembrim. Tēmas pieteikums ir jāaizpilda elektroniski http://doc.iti.rtu.lv/bakalauriem/temas_iesniegums

lasīt vairāk
10/15/2014 - 17:01
Latvenergo stipendiju konkurss

AS "Latvenergo" izsludina stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studiju beidzējiem uz studiju noslēguma darbu izstrādes laiku, ja students raksta darbu par kādu no Latvenergo darbības virzieniem aktuālām tēmām. Tēmas sagatavo AS "Latvenergo" un saskaņo ar izglītības iestādēm.

lasīt vairāk
10/07/2014 - 16:48
RTU 55. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE
No 2014. gada 14. līdz 17. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference.
lasīt vairāk
10/06/2014 - 01:06
Latvijas augstkolu datorikas konkursā apbalvota IT maģistrante Aleksandra Petrakova

Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā starp trīs labākajiem maģistra darbiem par labāko tika atzīts studiju programmas Informācijas tehnoloģija maģistrantes Aleksandras Petrakovas maģistra darbs “Uz mašīnapmācības metodēm balstīta heterogēnu mod

lasīt vairāk
06/25/2014 - 05:35 lasīt vairāk
06/12/2014 - 13:37
Atkārtots eksāmens

Atkārtots eksāmens „Informācijas sistēmu pārvaldībā” notiks 16.06.2014, plkst. 10:30 149. auditorijā.

lasīt vairāk
06/12/2014 - 13:35
Atkārtots eksāmens

Atkārtots eksāmens studiju priekšmetā „Sistēmu analīze un projektēšana” notiks trešdien, 18.jūnijā plkst.10:00 M1/3 – 407

lasīt vairāk
06/11/2014 - 14:07
2013./2014. akadēmiskā gada vasaras izlaidums

Izlaidums RTU DITF Infomācijas tehnoloģijas studiju programmu studentiem būs 26. jūnijā plkst. 15.30 (maģistri) un 16.30 (bakalauri) Kaļķu 1, Lielajā aulā.

lasīt vairāk
06/04/2014 - 05:20
ITI doktorantu atestācija

2014. gada 27. jūnijā plkst. 12.00 Meža 1/3-407. telpā notiks doktorantu atestācija paplašinātajā ITI padomes sēdē.

lasīt vairāk
06/02/2014 - 14:07
LU Fonds piešķirs stipendijas 2014.gada labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu autoriem

LU Fonds piešķirs stipendijas 2014.gada labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu autoriem

lasīt vairāk
06/02/2014 - 08:03
Uzņemšana 2014./2015. gadā

Informācijas tehnoloģija (IT) ir zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas tiek izmantots biznesa problēmu risināšanai dažāda veida uzņēmumos un organizācijās. IT risinājumi sevī apvieno programmatūras, aparatūras un komunikācijas līdzekļus.

lasīt vairāk
05/12/2014 - 09:32
Profesionālo maģistru darbu aizstāvēšanas datumi 2014. gadā

Profesionālo maģistru darba aizstāvēšanas datumi Vadības informācijas tehnoloģijas katedrā

2014. gada 6. jūnijā plkst.10:30

lasīt vairāk
05/12/2014 - 08:55
Akadēmisko maģistru darbu aizstāvēšanas datumi 2014. gadā

Akadēmisko maģistru darba aizstāvēšanas datumi Modelēšanas un imitācijas katedrā

2014. gada 5. jūnijs

2014. gada 6. jūnijs

Pieteikšanās kārtība

Studenti piesakās noteiktam aizstāvēšanas datumam nodošanas laikā.

lasīt vairāk
05/12/2014 - 08:47
Bakalaura darbu aiztāvēšanas datumi 2014. gadā

Bakalaura darba aizstāvēšanas datumi Vadības informācijas tehnoloģijas katedrā

2014. gada 10. jūnijs

2014. gada 11. jūnijs

2014. gada 13. jūnijs

Bakalaura darba aizstāvēšanas datumi Modelēšanas un imitācijas katedrā

2014. gada 11. jūnijs

lasīt vairāk
03/12/2014 - 10:17
Šķērsgriezums 2014

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes rīkotā projekta „Šķērsgriezums 2014” ietvaros no 10. līdz 27. martam norisinās programmēšanas konkurss “RIX Technologies Code Challenge”. Konkurss risinās tiešsaistē 3 kārtās.

lasīt vairāk
02/20/2014 - 10:32
Darba piedāvājums - informācijas sistēmu uzturētājs

Darba piedāvājums - informācijas sistēmu uzturētājs

Struktūrvienība: 

Informātikas departaments,
Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļa

Amats: 

Informācijas sistēmu uzturētājs

Pamatpienākumi: 

lasīt vairāk
02/13/2014 - 11:31
Projektu vadības čempionāts 2014

Projektu vadības čempionāts studentiem ir sacensības augstskolu studentu starpā, kuri pārbauda savas projektu vadības zināšanas.

lasīt vairāk
02/11/2014 - 08:51
Biznesa ideju konkurss „Biznesa nakts”

Biznesa ideju konkurss "Biznesa nakts"

Latvijas Studentu biznesa inkubatoru iniciatīva Biznesa ideju konkurss „Biznesa nakts" Piedalies biznesa ideju konkursā „Biznesa nakts" 2014.gada 27.-28.februārī un iegūsti 700 EUR naudas balvu savas biznesa idejas attīstībai.

lasīt vairāk

LapasMain menu 2