Jump to Navigation

Jaunumi

03/31/2011 - 19:06
Nodarbības studiju priekšmetos „Sistēmu analīze un projektēšana” un „Praktiskā projektu vadība”

Nodarbības studiju priekšmetos „Sistēmu analīze un projektēšana” un „Praktiskā projektu vadība” vieslektors Teh.Lic., PhD Jānis Stirna, Zviedrija notiks Trešdien, 27. aprīlī no 10.15 līdz 11.50, M1/3 – 407 Ceturtdien, 28. aprīlī no 8.30 līdz 12.00, M1/3 – 407.

lasīt vairāk
03/17/2011 - 18:05
Atceltas nodarbības pirmdien (21. martā) Meža ielā 1

Pirmdien, 21. martā, nodarbības Meža ielā 1 tiek atceltas, jo tiks pārtraukta ūdens padeve no plkst. 9.00 līdz 19.00, sakarā ar "Rīgas ūdens" ūdensvadu remontdarbiem!

lasīt vairāk
03/07/2011 - 18:04
RTU Mācību prorektora rīkojums par nodarbību pārcelšanu

Sakarā ar RTU Karjeras dienu norisi atcelt nodarbības š.g. 16.martā no plkst. 12.30 līdz plkst. 18.05 pilna laika (dienas) studentiem. Nepieciešamības gadījumā par studiju programmu īstenošanu atbildīgo struktūrvienību vadītājiem jānodrošina nenotikušo nodarbību kompensēšana. 

lasīt vairāk
03/07/2011 - 18:03
Atkārtots eksāmens studiju priekšmetā “Ievads projekta vadībā”

Atkārtots eksāmens studiju priekšmetā “Ievads projekta vadībā” notiks 15. martā, plkst. 10.00 Meža ielā 1/3 – 400

lasīt vairāk
02/15/2011 - 17:54
Pievienotas apstiprinātās bakalaura darbu tēmas Vadības un informācijas tehnoloģijas katedrā
Sekojošas bakalaura darbu tēmas Vadības un informācijas tehnoloģijas katedrā ir apstiprinātas:
lasīt vairāk
02/14/2011 - 17:52
Nodarbības studiju priekšmetos „Sistēmu analīze un projektēšana” un „Praktiskā projektu vadība”

Nodarbības studiju priekšmetos „Sistēmu analīze un projektēšana” un „Praktiskā projektu vadība” vieslektors Teh.Lic., PhD Jānis Stirna, Zviedrija notiks ceturtdien, 24. februārī lekcija: no plkst. 9.00 līdz 12.00, M1/3 – 407 praktiskā nodarbība: no 12.30 līdz 16.30, M1/3 4.stāvā

lasīt vairāk
02/08/2011 - 13:35 lasīt vairāk
02/01/2011 - 17:52
BALTECH stipendijas

BALTECH ir Baltijas jūras reģiona tehnisko universitāšu konsorcijs. BALTECH stipendijas paredzētas studijām, praksei, zinātniskās pētniecības projektiem, konferenču un semināru apmeklējumam BALTECH universitātēs un/vai BALTECH dalībvalstu uzņēmumos. 

lasīt vairāk
01/18/2011 - 17:49
Prakses iespējas Mykoob

Mykoob ir web bāzēts mācību sociālais tīkls, kas plaši tiek pielietots skolās visā Latvijā. Tiek piedāvātas prakses iespējas divos novirzienos:

Datubāzes administrators:

lasīt vairāk
12/28/2006 - 20:48
Par studentu apmaiņas programmu un starpaugstskolu līgumu ietvaros apgūto studiju kursu atzīšanu RTU studentiem

Par studentu apmaiņas programmu un starpaugstskolu līgumu ietvaros apgūto studiju kursu atzīšanu RTU studentiem

RTU Mācību prorektora 2006.g. 28.decembra rīkojums Nr.02/52

lasīt vairāk

LapasMain menu 2