2022. gada 30. novembrī Vadības informācijas katedras pētnieks Jānis Pekša aizstāvēja promocijas darbu "Autonomas lēmumpieņemšanas algoritmu modularizēta implementācija uzņēmuma resursu plānošanas sistēmās".

Promocijas darbs latviski: https://ebooks.rtu.lv/product/autonomas-lemumpienemsanas-algoritmu-modularizeta-implementacija-uznemuma-resursu-planosanas-sistemas-promocijas-darbs/
Kopsavilkums latviski: https://ebooks.rtu.lv/product/autonomas-lemumpienemsanas-algoritmu-modularizeta-implementacija-uznemuma-resursu-planosanas-sistemas/
Kopsavilkums angliski: https://ebooks.rtu.lv/product/modular-implementation-of-autonomous-decision-making-algorithms-in-enterprise-resource-planning-systems/
 

 

 

Photo by Tamara Gak on Unsplash

Galerija

  • ITI ERP