Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas katedra pasniedz studiju priekšmetus un veic pētījumu par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumu un dažādu organizāciju darbības nodrošināšanā un optimizācijā. Galvenās darbības jomas ir:

  • informācijas tehnoloģijas projektu vadība
  • informācijas tehnoloģijas pārvaldība
  • uzņēmumu resursu pārvaldības (ERP) sistēmas
  • sistēmu integrācija
  • mērogojamu un datošanas mākonī bāzētu uzņēmumu sistēmu izstrāde
  • matemātisko metožu izmantošana informācijas tehnoloģijas risinājumu analīzē un optimizācijā. 

Katedrā strādā trīs profesori un asociētie profesori, divi docenti un trīs lektori. Studiju procesu īstenošanā plaši piedalās arī vieslektori no informācijas tehnoloģijas uzņēmumiem. Katedrā ir četri doktorandi.

Vadības informācijas tehnoloģijas katedra Informācijas tehnoloģijas institūta sastāvā īsteno studiju programmas:

  • bakalaura akadēmisko studiju programma „Informācijas tehnoloģija;
  • maģistra profesionālo studiju programma „Informācijas tehnoloģija” ar profesionālo kvalifikāciju informācijas tehnoloģijas projektu vadībā;
  • maģistra akadēmisko studiju programma „Informācijas tehnoloģija”;
  • doktora studiju programma „Informācijas tehnoloģija”.