RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konference

Katru gadu aprīlī norisinās RTU studentu zinātniskā konference, kuras ietvaros studenti iespazīstina ar saviem pētnieciskajiem darbiem. Studentu konference norisinās tematiskajās sesijās.

63. konference 2022. gada 29. aprīlī

Laiks

Students

Tēma

10:00 – 10:05

Konferences atklāšana

Zunda krastmala 10 – 103.kabinets + MS Teams (Teams saite)  

10:05-10:40

Konferences plenārruna – asoc. prof. Arnis Lektaurers “Digitālā dvīņa koncepcija: teorija un prakse”

Zunda krastmala 10 – 103.kabinets + MS Teams  (Teams saite)

Mašīnmācīšanās un lielo datu tehnoloģijas (vada – asoc. prof. Inese Poļaka)

Zunda krastmala 10 – 506.kabinets + MS Teams  (Teams saite)

10:45 – 11:00

Linda Juta Aksjonova

“Maršrutu plānošanas algoritmu salīdzinoša analīze multimodāliem mobilitātes pakalpojumiem”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Arnis Lektauers

11:00 – 11:15

Reinis Sandors

“WebGL un WebGPU programmsaskarņu integrācija 3D analīzei un vizualizācijai tīmeklī”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Arnis Lektauers

11:15 – 11:30

Stepans Serga

“Bibliotēkas Manim pielietošanas iespēju pētījums matemātisku algoritmu uztveres efektivitātes palielināšanai”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Pāvels Osipovs

11.30 – 11.45

Markuss Siksna

“Mašīnmācīšanās metožu pielietošana ūdens piesārņojuma noteikšanai”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Sergejs Paršutins

11.45 – 12.00

Vladislavs Perkaņuks

“Porainā anodētā alumīnija oksīda optisko sensoru substrāta izgatavošanas procesu automatizācijas izstrāde”

Zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Inese Poļaka, Dr.phys.ing. Juris Prikulis

12.00 – 12.30

Pārtraukums

12:30 - 12:45

Andrejs Lipskis

“Dažāda algoritmu vizualizācijas sistēmas izveide”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Pāvels Osipovs

12:45 -  13:00

Artjoms Galaktionovs

“Blokķēdes sistēmas izmantošana, perspektīvas un iespējas”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Pāvels Osipovs

13:00 - 13:15

Mihails Korčevskis

“Notikumu žurnāla pielietojums uzņēmuma biznesa procesu analīzē”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Jeļena Pečerska

13:15- 13:30

Gļebs Grigorjevs

“Piegādes ķēdes spēles “ECLIPS”  tīmekļa versijas izstrāde ar JavaScript līdzekļiem”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Jana Bikovska

13:30 – 13:45

Arta Ģigule

“Ciparu vadības paneļa izstrāde izglītojamo snieguma pārraudzīšanai pieaugušo izglītībā”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Jana Bikovska

13:45 - 14:00

Niklāvs Bērziņš

“Datu adapteru izstrāde temporāliem un telpiskiem datiem ceļu uzturēšanas jomā”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Jānis Grabis

14:00 -14.15

Maksims Žaļins

“Blokķēžu tehnoloģiju pielietošanas iespēju izpēte un analīze datoru spēlēs”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Sergejs Paršutins

Digitalizācija un kiberdrošība (vada – docente R.Pirta Dreimane)

Zunda krastmala 10 – 505.kabinets + MS Teams  (Teams saite)

10:45 - 11:00

Gundega Līcīte

“Audio un video platformu testēšanas metožu un rīku izvērtējums”

Zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing, Lauma Jokste

11:00 - 11:15

Imants Lizinskis

“Tīmekļa satura vadības sistēmu attīstības iespēju un tendenču salīdzinoša analīze”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Arnis Lektauers

11:15 - 11:30

Nikita Petrovs

“Mākoņpakalpojumu lietojums video satura analīzē”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Arnis Lektauers

11:30 - 11:45

Stanislavs Kirvels

“Algoritmu izmantošana lietotāju prasību un vajadzību analīzē tiem piemērotu datoru komplektācijā”

Zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing. Alberts Pumpurs

11:45 - 12:00

Vladislavs Kirvels

“Pūļpakalpojuma atbalsta tehnoloģijas kā iespēja uzlabot idiomu tulkošanas kvalitāti”

Zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing. Alberts Pumpurs

12.00 – 12.30

Pārtraukums

12:30 - 12:45

Māris Gudris

“Kiberdrošības pieejas izstrāde sensitīvās video informācijas aizsardzībai”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs

12:45 -  13:00

Jānis Jēkabs Ivdris

“Darbinieku kibedrošības kompetences celšana digitālos uzņēmumos”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs

13:00 - 13:15

Jānis Droiskis

Nulle uzticības drošības politikas izveide un implementēšana

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs

13:15- 13:30

Ariadna Ivanova

“Uz lietu interneta balstītas kiberdrošības pieejas izstrāde digitālajās piegādes ķēdēs”

Zinātniskais vadītājs: Mg. sc.ing Heinrihs Kristians Skrodelis

13:30 – 13:45

Dāvis Stērninieks

“Kiberdrošības politikas izstrāde izglītības iestādei”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs

13:45 - 14:00

Hugo Verners Leinerts

“Modernas kiberhigiēnas pieejas izstrāde”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs

14:00 – 14:15

Ņikita Dzērvāns

“FLUTTER satvara eksperimentālā izpēte starpplatformu lietotņu izstrādei”

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Arnis Lektauers