RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference

Katru gadu aprīlī norisinās RTU studentu zinātniskā konference, kuras ietvaros studenti iespazīstina ar saviem pētnieciskajiem darbiem. Studentu konference norisinās tematiskajās sesijās. Informācijas tehnoloģijas institūts organizē divas tematiskās sekcijas:

  • Loģistikas sistēmu tehnoloģija
  • Vadības informācijas tehnoloģija

Loģistikas sistēmu tehnoloģija (studentiem, kas noslēguma darbus izsrādā Modelēšanas un imitācijas katedrā)

Modelēšanas un imitācijas katedra aicina Jūs pieteikt referātus 57. RTU studentu zinātniskajai konferencei, kas kotiks 2016. gada 28. aprīlī plkst. 10:00, Sētas 1 - 413. auditorijā.

Lūgums visus interesentus līdz 29. martam nosūtīt pieteikumu uz e-pastu inese@itl.rtu.lv ar informāciju: Vārds, uzvārds, referāta tēma (parasti sakrīt ar bakalaura darbu tēmu), darba vadītājs. Lūgums savu dalību konferencē saskaņot ar sava darba vadītāju.

Ņemiet vērā, ka dalība šajā konferencē un publikācija dos iespēju uzlabot atzīmi pie diplomdarba aizstāvēšanas. Tāpat šis var būt labs treniņš sava darba prezentācijai auditorijas priekšā, kas var uzlabot Jūsu prasmes aizstāvot savu diplomdarbu. Nelaidiet garām šādu iespēju!

Vadības informācijas tehnoloģija (studentiem, kas noslēguma darbus izstrādā Vadības informācijas tehnoloģijas katedrā)

Informācijas tehnoloģijas institūtā Vadības informācijas tehnoloģijas katedra aicina bakalaurus un maģistrus pieteikties studentu RTU Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, kas notiks 2016. gada 29. aprīlī.

Pieteikšanās līdz 2016. gada 11. aprīlim plkst. 12:00. sūtot e-pastu uz  solvita.berzisa@rtu.lv ar referāta nosaukumu, autoru un darba zinātnisko vadītāju (par piedalīšanos konferencē informējiet arī savu darba vadītāju).

Konferencei ir jāsagatavo 10 minūšu prezentācija, ietverot:

  • mērķi, uzdevumus un tēmas aktualitāti;
  • pētījumu, eksperimentu gaitu un metodes jeb kas tika darīts, lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu mērķi;
  • sasniegtos un sagaidāmos teorētiskos un praktisko rezultātus.

Ieguvumi no dalības studentu konferencē:

  • pieredz prezentēšanā;
  • iespēja iegūt labāku bakalaura/maģistra darba gala vērtējumu;
  • iespēja izlabot 30% vai 50% atskaites vērtējumus, ja tie bija negatīvi;
  • interesenta vieslekcija;
  • pica konferences dalībniekiem.

Konferences darba valoda: latviešu. 

Konferences labākais referāts tiks apbalvots konferences plenārsēdē maijā.

Jautājumus sūtīt solvita.berzisa@rtu.lv un sekojiet jaunākajai informācijai http://iti.rtu.lv/vitk/lv