Vienkāršiem vārdiem izsakoties, par e-apmācību mēs varētu nosaukt apmācības un interneta apvienojumu. Tā nav vienkārša materiālu lejupielāde - studentiem tiek dota iespēja piekļūt savām atzīmēm, materiāliem kā arī ir dotas diskusijas iespējas ar citiem kursa biedriem. E-apmācība dod iespējas izsekot līdzi katram studentam, viņa spējām, prasībām un nogādāt līdz viņam tikai to informāciju, kādu viņš vēlas.

Faktiski Informācijas tehnoloģijas institūtā tiek izmantota kombinētā apmācība - darbs auditorijās tiek apvienots ar darbu e-apmācības vidē. Sākot ar 2007./2008. studiju gadu esam pārgājuši uz RTU vienoto e-apmācības sistēmu RTU portālā (ortus.rtu.lv), kas ir bāzēta uz e-apmācības programmu MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

Adreses:

RTU E-apmācības sistēma (meklēt sadaļā e-studijas)

Moodle