Uzņemšana pamatstudijās

Informācijas tehnoloģijas bakalaura akadēmisko studiju programma

Informācijas tenoloģija

Informācija par uzņemšanu pamatstudijās ir pieejama https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana/pieteiksanas-bakalaura-limena-studijam/vienota-pieteiksanas-sistema 

Svarīgākā informācija par uzņemšanu pamatstudijās:

 1. Tiesības studēt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir Latvijas Republikas (LR) izdota nepilsoņa pase, Eiropas Savienības valstu, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās vai termiņuzturēšanās atļaujas, ja iegūta vidējā izglītība.
 2. Pilna laika (dienas) studējošajiem studijas ir par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 2024. gadā ir pieejamas 130 valsts budžeta vietas.
 3. Pieteikties studijām var e-pakalpojumu portālā latvija.lv vai klātienē pieteikumu pieņemšanas punktos.
 4. Pieteikties elektroniski varēs no 2024. gada 16. jūlija.
 5. Pieteikumu reflektantam obligāti jāapstiprina kādā no pieteikumu pieņemšanas punktiem, uzrādot pasi un izglītību apliecinošus dokumentus (atestāts vai diploms par vidējo izglītību ar atzīmju izrakstu un CE sertifikāti).
 6. Reflektantu uzņemšana Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: 1) matemātikā (obligāti) un 2) fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču).
 7. Ja pretendents uz valsts budžeta finansētu studiju vietu neiztur konkursu, viņš var pieteikties studijām par maksu  vienā no pieteikumā izvēlētajām studiju programmām.

Informācija par studiju programmu >>

 

Uzņemšana maģistra līmeņa studijās

Uzņemšana Informācijas tehnoloģijas maģistra studiju programmā

 • Uzņemšana notiek no 2024. gada 16. jūlija līdz 22. jūlijam
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība – bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, intelektuālajās robotizētajās sistēmās, elektrozinātnē, matemātikā, fizikā vai tai pielīdzināma izglītība
 • Izglītības pielīdzināšanas jautājumos rakstiet: Sindija Kristiāna Pūpola <Sindija-Kristiana.Pupola@rtu.lv>
 • Dokumentu iesniedz elektroniski RTU portālā:
 • Uzziņas par uzņemšanu:
 • Uzziņas par studiju programmu:
  • Informācijas tehnoloģijas institūta lietvedībā, Zunda krastmalā 10 - 504, Rīgā, tālr. 67089594, Sindija-Kristiana.Pupola@rtu.lv.