Informācijas tehnoloģijas studiju programmās (http://iti.rtu.lv/lv/studijas/programmas) sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un datu bāzu vadības sistēmas, un spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmas specializācijas jomas ir:

 • Informācijas tehnoloģijas pārvaldība un projektu vadība
 • Datu analīze
 • Uzņēmuma lietotnes un biznesa informācijas sistēmas

Studiju programmu absolventi strādā par:

 • IT konsultantiem
 • Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājiem
 • Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldniekiem
 • Datu analītiķiem
 • Lietojumprogrammatūras izstrādātājiem
 • Sistēmanalītiķiem

Uzņemšana:

 • Uzņemšana uz valsts budžeta finansētas vietām pamatstudijās notiek katra gada jūnijā
 • Uzņemšana uz valsts budžeta finansētas vietām maģistrantūrā notiek katra gada jūlijā
 • Uzņemšanu organizē RTU uzņemšanas komisija, kas atrodas Kaļķu ielā 1–121, Rīgā (https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana)
 • Uzziņas par uzņemšanu var saņemt Informācijas tehnoloģijas institūta lietvedībā, Daugavgrīvas iela 2 - 458, Rīgā, tālr. 67089516