Projekta ietvaros PwC sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īsteno pētījumu “Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts”.

Projekta partneri

IT
IT kompetences centrs

IT kompetences centra darbība praktiskā darbība uzsākta 2011.gada 11.

PWC
PwC Latvija

PwC sniedz kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, nodokļu un biznesa konsultācijas, piedāv

Projektā piedalās