Spējīgu sistēmu izstrādes metodoloģija
Mūsdienu informācijas sistēmas, kuras izmanto digitālie uzņēmumi, ir nepieciešams pielāgot dažādām izpildes un izmantošanas vidēm un tām ir raksturīgas paaugstinātas prasības mērogojamībai, pieejamībai un citām nefunkcionālajām prasībām.
CONTEXTCLOUD

Mērāmais atribūts – zemas granularitātes dati, kuru pieejamību nodrošina konteksta datu devēji (piem., servera CPU, RAM noslodze)​