Studiju kursi

Projekti

Publications

Nosaukums Publikācijas tips Gads
2019 60th International Scientific Conference on Information Technology and Man… Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2019
Preface of the 2nd International Workshop on Practicing Open Enterprise Modelli… Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018
Overview of Capability-Driven Development Methodology Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2018
Preface Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018
2018 59th International Scientific Conference on Information Technology and Man… Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2018
Preface Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018
Validation of Capability Modeling Concepts: A Dialogical Approach Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018
Adjustment of Capabilities: How to Add Dynamics Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2018
Capability Management in the Cloud Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2018
Capability Management in the Cloud: Model and Environment Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018

Final Thesis