Projekta realizācijas laiks:

01.03.2015
-
30.11.2015

RTU ITI pētnieki sadarbībā ar SIA „VISMA Enterprise” un  SIA „IT kompetences centrs” piedalās "Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” Nr. KC/2.1.3.1.3/10/01/001 individuālā pētījumā Nr. 1.3 „Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši SOA principiem”  ( līgums Nr. L-KC-11-0003).

Projekta mērķis:  izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību iespējams analizēt esošas  mantotas monolītsistēmas un piedāvāt šo sistēmu dekompozīciju moduļos atbilstoši SOA principiem. Pētījuma gaitā paredzēts izmantot sarežģītu monolītsistēmu modeļus apvienojumā ar statistiku par sistēmas lietošanas scenārijiem un datu plūsmas diagrammām, lai identificētu izolējamus funkcionālus apgabalus (moduļus) un noteiktu to savstarpējās mijiedarbības saskarnes.

Projektā piedalās Jānis Grabis, Inese Šūpulniece, Solvita Bērziša  un Inese Poļaka

Projekta partneri

Projektā piedalās